SMC Cadet

สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร จ.สมุทรปราการ

SUCCESS WITH SMC CADET

สมุทรปราการ มีสถาบันกวดวิชาที่มีประสบการณ์ยาวนานสำหรับติวเข้าเตรียมทหารโดยเฉพาะ ด้วยความเอาใจใส่ มุ่งมั่น ทุ่มเท เน้นการเรียนกลุ่มเล็ก ดูแลอย่างทั่วถึงเพื่ออนาคตของลูกศิษย์ ……เราผูกพัน เพื่อเติมฝัน ลูกผู้ชาย

ความสำเร็จของลูกศิษย์สู่รั้วเตรียมทหาร คือ ปณิธานของ SMC Cadet

d6 2550

คอร์สระดับ ม.ต้น

precadet 10

คอร์สระดับ ม.ปลาย

precadet a1

ติวเข้าเตรียมทหารกับ SMC Cadet

ความสำเร็จของลูกศิษย์สู่รั้วเตรียมทหาร คือ ปณิธานของเรา

SMC Cadet

98 / 5 ม.5 ซ.63 หมู่บ้านทิพวัล ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
ใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โทร: 064-242-2465
โทร: 093-456-3239
Email: kruben@smccadet.com

SMC Cadet

line : kru-ben-smc

--DEBUG